DEEP SOİL MİXİNG

1.DEEP SOİL MİXİNG KOLON İMALATI

1.1 TARİF

Deep soil mixing kolon imalatı, Taşeron tarafından bu şartnamede tariflenen yöntemlerin uygulanması ile, projede öngörülen çap ve derinlikte zeminde bir delik delinerek, yine bu şartnamede tariflenen “deep soil mixing” ekipmanı kullanılarak mevcut zemin yapısında, öngörülen çapta deep soil mixing kolonu elde edilmesidir.

Deep soil mixing kolon imalatında kullanılacak malzemeler ile ilgili özel hükümler aşağıda verilmiştir.

 

1.2 DEEP SOİL MİXİNG KOLON İMALATI

1.2.1 Deep Soil Mixing Yöntemi

Yeterli miktarda mekanik enerji yardımı ve karıştırıcı bıçaklar ile zeminin, yerinde parçalanarak, aynı anda oluşturulan şerbetin zemine enjekte edilmesi ile kolon oluşturma yöntemi derin karıştırma (deep mix) yöntemi olarak adlandırılır. Bu yöntemde yukarıdan aşağıya doğru delgi ve kesme işlemi esnasında enjeksiyon yapılabileceği gibi sadece karıştırma da yapılabilir. Karıştırma işlemi karıştırıcı bıçaklar ile yapıldığından sürekli enjeksiyon temin edilmesi yeterlidir. Zeminde oluşan zemin-çimento karışımı, zaman içinde priz yaparak belirli mekanik özellikleri olan kolonu meydana getirmektedir. Ortaya çıkan kolonun geometrisi ve mekanik özellikleri değişken uygulama ve parametrelere göre değişiklik göstermektedir. Bu uygulamada “TS EN 14679 Özel Jeoteknik Uygulamalar-Derin Karıştırma” esas alınmıştır.

1.2.2  Deep Soil Mixing Yöntemi ve Parametreleri

Bu uygulamada üzerinde enjeksiyon nozzleları (püskürtme memesi) bulunan özel karıştırıcı aparat, uygulaması istenilen derinliğe kadar zemini parçalamak suretiyle indirilir ve zemin karıştırılarak geri çekilir. Bu işlem yapılırken nozzlelar yardımı ile çimento-su karışımı zemine enjekte edilir. Böylece zemin içinde, istenilen çapta ve boyda zemin çimento karışımı silindirik bir kolon oluşturulur.

 

Tablo 1. 40 cm çapında kolon oluşturmak üzere derin karıştırma imalatı için ön karıştırma ve malzeme parametreleri

Enjeksiyon basıncı 0-150 bar
Geri çekme hızı 50-100 cm/dk
Nozzle Sayısı ve Çapı 2 adet – 8 mm
Dönme Hızı 100-150 rpm
Çimento Dozajı 450 kg/cm3
Su/Çimento Oranı 1/1
Pompa Kapasitesi Minimum 200 lt/dk
Kullanılacak Çimento PÇ 42.5

 

1.2.3 Deep Soil Mixing Kolon Çapı

Deep soil mixing kolon çapı uygulama projesi paftasında gösterilen çaptır. Bu çapın elde edilmesi için yukarıda belirtilen yöntemlerden biri uygulanacaktır. Bu amaçla, Taşeron sahadaki mevcut zemin şartlarını da dikkate alarak kullanmayı düşündüğü yönteme uygun çalışma basınç aralıkları ile nozul çaplarını ve takım çekme hızını belirleyecektir. Bu çapa ulaşıldığı sahada yapılacak deneme amaçlı deep soil mixing kolonların çap kontrol deneyleri ile belirlenecektir.

1.2.4 Deep soil mixing Kolon Boyu

Uygulama projesi paftasında gösterilen boydur. Bu boy kolon üst kotu ile kazık dip kotu arasında kalan düşey uzunluktan oluşmaktadır.

1.2.5 Düşeylik

Deep soil mixing kolon deliğinin oluşturulması esnasında, delgi ucu mümkün olduğunca düşey bir konumda tutulacak ve düşeyden sapma 1/75’den daha fazla olmayacaktır.

1.2.6 Toleranslar

Tüm deep soil mixing kolonlar, uygulama projelerinde gösterilen konumlarından en fazla 100 mm mesafe içinde kalacak şekilde oluşturulacaktır.

 

1.3 MALZEMELER

1.3.1 Çimento

Enjeksiyon karışımında kullanılacak çimento deep soil mixing uygulamasına uygun olmalıdır. İmalatta dökme çimento kullanılır.

Çimento otomatik bir konveyör ile alınabilen çimento silosunda depolanır. Çimento tipi uygulama projesinden alınmalıdır. Kullanılan çimento kimyasal ve fiziksel özelikleri imalatçıdan alınarak düzenli olarak raporlanmalıdır.

1.3.2  Su

Enjeksiyon karışımında kullanılacak su tortulardan arındırılmış olmalı ve sediman taşımamalıdır.

Su içine betona zararlı maddeler olmamalıdır. Deniz suyu, içinde silt, kil ve benzeri atıklar taşıyan yüzeysel sular da imalatta kullanılmaz.

Şehir şebekesine ait veya derin kuyulardan elde edilen ve içinde zararlı madde olmayan sular kullanılabilir.

Kullanılan su, tanklarda depolanarak, sürekli sistemi besleyecek şekilde kullanılmalıdır.

1.3.3 Enjeksiyon

Enjeksiyon karışımı, su/çimento oranı 2/1-1/1 değer aralığında olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Enjeksiyon, iki tank vasıtasıyla hazırlanır, karışım oranına bağlı olarak, birinci tank içine önce su alınır, tartılır. Sonra çimento alınır, tartılır.

Homojenlik sağlanıncaya kadar karıştırılır, homojen karışım, ikinci tanka aktarılır ve dinlendirilir. Aynı zamanda ikinci tanktan pompa ile emilen enjeksiyon kolon teşkili için kullanılır.

 

1.4 EKİPMAN

1.4.1 Deep soil mixing ekipmanı

Deep soil mixing ekipmanı aşağıdaki ekipmanlardan oluşacaktır.

Deep Soil Mixing makinesi: Uygulama projesinde öngörülen derinliğe kadar, yukarıdaki yöntemlerden biri ile delgi yapabilecek ve deep soil mixing kolon teşkil edebilecek kapasitede delgi makinesidir. Delgi makinesi komple hidrolik ve istenen derinliğe kadar delgi ve deep soil mixing işlemini yapacak kapasitede ve paletli olmalıdır.

Deep Soil Mixing pompa ünitesi: Deep soil mixing enjeksiyon karışımını istenen çapta deep soil mixing kolon teşkil edebilecek basınçta basabilecek yüksek basınçlı pompadan oluşacak deep soil mixing pompa ünitesidir. Normal proje uygulamasında 0-150 bar aralığında çalışılacak ve basınç aralığında pompa debisi 100-200 lt/dakika mertebesinde almalıdır.

Pompa ünitesi basınç göstergesi 20 bar hassasiyette olacaktır sistem ayrıca acil durumlar için güvenlik valfine sahip olmalıdır.

Deep soil mixing mikser ünitesi: Deep soil mixing enjeksiyon karışımını istenen karışım oranında elektronik olarak tartarak karıştıracak mikser ve dinlendiriciden oluşan, deep soil mixing pompa ünitesini beslemeye yeterli kapasitede (minimum 5m3/saat) mikser ünitesidir.

Mikser ünitesindeki tartı sistemi yük hücreleri ile tartı yapan elektronik göstergeye sahip bir sistem olmalıdır.

Çimento silosu: 20-60 ton kapasiteli dökme çimento depolayabilen ve deep soil mixing mikser ünitesini yeterli düzeyde besleyecek çimento siloları ve konveyörleridir.

Siloda depolanan çimento aşırı ısı değişimlerine maruz kalacak şekilde siloda bekletilmemelidir.

Kompresör: 6-12 bar basınçla hava verebilen ekipman olmalıdır.

1.4.2 Diğer ekipmanlar

Taşeron deep soil mixing kolon imalatı için gerekebilecek diğer yardımcı ekipmanı sahada bulunduracaktır.

 

1.5 YERALTI ENGELLERİ

1.5.1 Bilinen ve Yüzeye yakın Engeller

Yüklenici bilinen ve yüzeye yakın engelleri iş başlamadan önce kaldıracak ve düzgün bir çalışma platformu temin edecektir.

1.5.2 Bilinmeyen Engeller

Taşeron yeraltında, bilinmeyen bir engelle karşılaşılması halinde Müteahhit ile birlikte bu engelin kaldırılması veya deep soil mixing kolon uygulama şeklinin değiştirilmesi konusunda birlikte bir karara varacaktır.

 

1.6 RAPORLAR VE DEEP SOİL MİXİNG KOLON FİŞLERİ

Taşeron, her bir deep soil mixing kolon için bir fiş tutacak ve bu ¬¬¬¬fişleri günlük rapor ekinde yetkili kişinin imzası ile Taşerona ulaştıracaktır.

Deep soil mixing üretim raporu aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır.

  • Kolon numarası,
  • İmalat parametrelerini, çekme, basınç, devir
  • Üretimde kullanılan çimento tipi,
  • Çimento miktarı,
  • Su miktarı,
  • Karşılaşılan sorunlar-engeller-sürprizler,

 

Ayrıca günlük toplam üretim miktarları ve özeti ise günlük üretim raporu formunda gösterilecektir. Bu rapor kapsamında;

  • Kolon numarası,
  • Başlama- bitiş saatleri,
  • Deep soil mixing kolon alt kotu, üst kotu, çalışma platformu kotu,
  • Kullanılan çimento-su bilgileri yazılacaktır
Hemen Ara